Ο/Η Θανών/ούσα: Ανέστης Γεώργιος Κ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑνέστης Γεώργιος Κ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΚωνσταντίνος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑθηνά
Ηλικία Θανόντος16 μην
ΑσθένειαΔιάρροια
Ημ/νία Θανάτου1878 05 23 4πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 05 23
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως232
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑνέστης Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος33
Πατρίδα ΔηλούντοςΣκύρος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΠλοίαρχος
ΣυγγένειαΘείος