Ο/Η Θανών/ούσα: Βερδέσης Κωνσταντίνος Δ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΒερδέσης Κωνσταντίνος Δ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΔημήτριος Βερδέσης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαργέτα Ζέπου
Ηλικία Θανόντος05 μην
Ασθένεια[Βρέφος;]
Ημ/νία Θανάτου1878 05 12 5πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 05 12
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως210
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΖέπος Κωνσταντίνος
Ηλικία Δηλούντος44
Πατρίδα ΔηλούντοςΧίος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜαραγκός
ΣυγγένειαΠάππος