Ο/Η Θανών/ούσα: Ρούφας Νικόλαος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΡούφας Νικόλαος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος55
ΑσθένειαΦθίσις
Ημ/νία Θανάτου1878 05 09 6πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 05 09
Πατρίδα ΘανόντοςΥδρα
Επάγγελμα ΘανόντοςΝαυτικός
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως204
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΦιλιππίδης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος45
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
ΣυγγένειαΦίλος