Ο/Η Θανών/ούσα: Αγγελίδης Ελευθέριος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑγγελίδης Ελευθέριος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓεώργιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕυγενεία Σωτηριάδου
Ηλικία Θανόντος04 μην
ΑσθένειαΔράκος
Ημ/νία Θανάτου1878 05 08 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 05 09
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως202
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑγγελίδης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος32
Πατρίδα ΔηλούντοςΒώλος [Βόλος]
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒαστάζος;
ΣυγγένειαΠατήρ