Ο/Η Θανών/ούσα: Παπαθεοφιλίδης Ιωάννης

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠαπαθεοφιλίδης Ιωάννης
Πατρώνυμο ΘανόντοςΧρήστος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕλένη Ι. Κορωναίου
Ηλικία Θανόντος03
ΑσθένειαΠεριπνευμονία
Ημ/νία Θανάτου1878 05 01 10μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 05 02
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως193
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠαπαθεοφιλίδης Χρήστος
Ηλικία Δηλούντος39
Πατρίδα ΔηλούντοςΦιλιππούπολις
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚλητήρ δικαστ.
ΣυγγένειαΠατήρ