Ο/Η Θανών/ούσα: Αιγινίτης Νικόλαος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑιγινίτης Νικόλαος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος45
ΑσθένειαΝόσημα χρ.
Ημ/νία Θανάτου1878 04 29 7μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 04 30
Πατρίδα ΘανόντοςΥδρα
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ Ερεινού Μαμάδενα
Αριθμός Πράξεως190
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΦραντζέζος Δημήτριος Ιω.
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕργάτης
ΣυγγένειαΦίλος