Ο/Η Θανών/ούσα: Σμυρναίος Κωνσταντίνος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣμυρναίος Κωνσταντίνος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣταύρος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΒιόλα Καμπιέτενα;
Ηλικία Θανόντος08 μην
ΑσθένειαΔράκος
Ημ/νία Θανάτου1878 04 28 7μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 04 29
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως188
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣμυρναίος Σταύρος Κ.
Ηλικία Δηλούντος25
Πατρίδα ΔηλούντοςΣμύρνη
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕργάτης
ΣυγγένειαΠατήρ