Ο/Η Θανών/ούσα: Φραγκάκης Αντώνιος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΦραγκάκης Αντώνιος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΠαναγιώτης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕιρήνη Γρηγοροπούλου
Ηλικία Θανόντος01
ΑσθένειαΔόντια [Οδόντες]
Ημ/νία Θανάτου1876 07 17 8μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 07 18
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως369
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΦραγκάκης Παναγιώτης
Ηλικία Δηλούντος50
Πατρίδα ΔηλούντοςΥδρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΝαύτης
ΣυγγένειαΠατήρ