Ο/Η Θανών/ούσα: Αρκουλής Νικόλαος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑρκουλής Νικόλαος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΔημήτριος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑννα Κομιανού
Ηλικία Θανόντος18 μην
ΑσθένειαΔιφθερίτις
Ημ/νία Θανάτου1878 04 20 6πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 04 20
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως177
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑρκουλής Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος30
Πατρίδα ΔηλούντοςΠάρος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒυρσοδέψης
ΣυγγένειαΠατήρ