Ο/Η Θανών/ούσα: Πλαδέλης Μιχαήλ

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠλαδέλης Μιχαήλ
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑναστάσιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαρουσώ Βαρβαρέσου
Ηλικία Θανόντος18 μην
ΑσθένειαΑίματος ..;
Ημ/νία Θανάτου1878 04 18 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 04 19
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως175
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠλαδέλης Αναστάσιος
Ηλικία Δηλούντος24
Πατρίδα ΔηλούντοςΠάρος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦανοποιός
ΣυγγένειαΠατήρ