Ο/Η Θανών/ούσα: Μουράκης Γεώργιος Ιω.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜουράκης Γεώργιος Ιω.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαριγώ Ζορβάνου [Ζορμπάνου]
Ηλικία Θανόντος09
ΑσθένειαΑίματος .... ;
Ημ/νία Θανάτου1878 04 17 5μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 04 18
Πατρίδα ΘανόντοςΑνδρος
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως174
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜουράκης Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΑνδρος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΣανδαλοποιός
ΣυγγένειαΠατήρ