Ο/Η Θανών/ούσα: Πελεκάνος Ζαφείρης Μ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠελεκάνος Ζαφείρης Μ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΜιχαήλ
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαρία
Ηλικία Θανόντος07 μην
ΑσθένειαΔράκος
Ημ/νία Θανάτου1876 07 16 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 07 17
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως367
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜυτάφης Αγγελής
Ηλικία Δηλούντος23
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΟψοπώλης
ΣυγγένειαΦίλος