Ο/Η Θανών/ούσα: Αράπη Δεσπινιώ

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑράπη Δεσπινιώ
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑθηνά Ταβερνάρη
Ηλικία Θανόντος06
ΑσθένειαΛαιμός
Ημ/νία Θανάτου1878 04 07 2μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 04 08
Πατρίδα ΘανόντοςΨαρρά
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως155
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚοτζιάς [Κοντζιάς] Αλέξανδρος
Ηλικία Δηλούντος42
Πατρίδα ΔηλούντοςΨαρρά
Επάγγελμα ΔηλούντοςΝαυτικός
ΣυγγένειαΦίλος