Ο/Η Θανών/ούσα: Δεναξάς Ιωάννης

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΔεναξάς Ιωάννης
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕλένη Πάρλιαρη
Ηλικία Θανόντος03 ετών 06 μην.
ΑσθένειαΛέμ.;
Ημ/νία Θανάτου1876 07 16 5μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 07 17
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως366
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΔεναξάς Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος35
Πατρίδα ΔηλούντοςΘήρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒαστάζος
ΣυγγένειαΠατήρ