Ο/Η Θανών/ούσα: Αβραμίδης Ευστράτιος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑβραμίδης Ευστράτιος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΚωνσταντίνος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαρία
Ηλικία Θανόντος35
ΑσθένειαΝόσημα χρ. κεφαλής;
Ημ/νία Θανάτου1878 04 02 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 04 03
Πατρίδα ΘανόντοςΚωνσταντινούπολις
Επάγγελμα ΘανόντοςΓραφεύς
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως148
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚρας Γρηγόριος
Ηλικία Δηλούντος32
Πατρίδα ΔηλούντοςΧίος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
ΣυγγένειαΦίλος