Ο/Η Θανών/ούσα: Πανούλια Αικατερίνη

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠανούλια Αικατερίνη
Πατρώνυμο ΘανόντοςΗλίας Πανούλιας
Μητρώνυμο ΘανόντοςΠολυξένη Ρίφιου
Ηλικία Θανόντος01
ΑσθένειαΔράκος
Ημ/νία Θανάτου1878 03 31 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 04 01
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως142
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠανούλιας Ηλίας
Ηλικία Δηλούντος43
Πατρίδα ΔηλούντοςΜονεμβασία
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚουρεύς
ΣυγγένειαΠατήρ