Ο/Η Θανών/ούσα: Γαϊτάνος Αγγελος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΓαϊτάνος Αγγελος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓεώργιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΠολυκερία; Βιδάλη
Ηλικία Θανόντος20 ημ
ΑσθένειαΔράκος
Ημ/νία Θανάτου1878 03 29 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 03 30
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως140
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΓαϊτάνος Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΟρειχαλκεύς
ΣυγγένειαΠατήρ