Ο/Η Θανών/ούσα: Ψιλόπουλος Νικόλαος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΨιλόπουλος Νικόλαος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑικατερίνη
Ηλικία Θανόντος42
ΑσθένειαΝόσος χρ.
Ημ/νία Θανάτου1876 07 16 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 07 17
Πατρίδα ΘανόντοςΑμφισσα
Επάγγελμα ΘανόντοςΒυρσοδέψης
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ Βασιλικώ
Αριθμός Πράξεως365
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΨιλόπουλος Αθανάσιος
Ηλικία Δηλούντος30
Πατρίδα ΔηλούντοςΑμφισσα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒυρσοδέψης
ΣυγγένειαΑδελφός