Ο/Η Θανών/ούσα: Δερδίμας Λάζαρος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΔερδίμας Λάζαρος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΔημήτριος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΠλουμού Κ. Σπαλάρα
Ηλικία Θανόντος02 ετών 06 μην
ΑσθένειαΝόσος οξ.
Ημ/νία Θανάτου1878 03 23 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 03 24
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως133
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΔερδίμας Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος30
Πατρίδα ΔηλούντοςΑνδρος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΟρειχαλκεύς
ΣυγγένειαΠατήρ