Ο/Η Θανών/ούσα: Νικολάου Εμμανουήλ

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΝικολάου Εμμανουήλ
Πατρώνυμο ΘανόντοςΔημήτριος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕρινιώ Λυμπέρη
Ηλικία Θανόντος01
ΑσθένειαΠεριτονίτις;
Ημ/νία Θανάτου1878 03 22 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 03 23
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως132
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΝικολάου Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος36
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒυρσοδέψης
ΣυγγένειαΠατήρ