Ο/Η Θανών/ούσα: Παρίση Συνοδία

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠαρίση Συνοδία
Πατρώνυμο ΘανόντοςΠαυσανίας Παρίσης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαριγώ
Ηλικία Θανόντος02
ΑσθένειαΔράκος
Ημ/νία Θανάτου1878 03 19 3μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 03 20
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως130
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚατζαρός Φώτιος
Ηλικία Δηλούντος29
Πατρίδα ΔηλούντοςΑθήναι
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚαθεκλοποιός
ΣυγγένειαΘείος