Ο/Η Θανών/ούσα: Βιδάλης Ευάγγελος Φρατζ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΒιδάλης Ευάγγελος Φρατζ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΦραντζέσκος Βιδάλης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαριγώ Μακρή [Μαυρή]
Ηλικία Θανόντος05
ΑσθένειαΠνιγμός;
Ημ/νία Θανάτου1878 03 18 3μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 03 19
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως129
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣαρρής Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος30
Πατρίδα ΔηλούντοςΠάρος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΛιθοξόος
ΣυγγένειαΣυγγενής