Ο/Η Θανών/ούσα: Αφεντής Σιδερής

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑφεντής Σιδερής
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος85
ΑσθένειαΑποπληξία κεραυνοβόλος
Ημ/νία Θανάτου1878 03 17 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 03 18
Πατρίδα ΘανόντοςΧίος
Επάγγελμα ΘανόντοςΒαστάζος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως128
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΓαβαλάς Γάσπαρης
Ηλικία Δηλούντος48
Πατρίδα ΔηλούντοςΘήρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒαστάζος
ΣυγγένειαΓαμβρός