Ο/Η Θανών/ούσα: Αθηναίου Ματίκα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑθηναίου Ματίκα
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑλέξιος Αθηναίος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΧρηστίνα Κουβατζή
Ηλικία Θανόντος14 μην
ΑσθένειαΛαρυγγίτις
Ημ/νία Θανάτου1878 03 12 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 03 13
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως119
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουβατζής Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος55
Πατρίδα ΔηλούντοςΝάξος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚλητήρ
ΣυγγένειαΠάππος