Ο/Η Θανών/ούσα: Ταμβουράκη Ελένη

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΤαμβουράκη Ελένη
Πατρώνυμο ΘανόντοςΦραντζέσκος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαριγώ Γρυπάρη
Ηλικία Θανόντος06 μην
ΑσθένειαΔράκος
Ημ/νία Θανάτου1878 03 01 7μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 03 02
Πατρίδα ΘανόντοςΤήνος
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως99
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΤαμβουράκης Φραντζέσκος
Ηλικία Δηλούντος37
Πατρίδα ΔηλούντοςΤήνος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜαραγκός
ΣυγγένειαΠατήρ