Ο/Η Θανών/ούσα: Κούμας Αγγελος Συμ. [Γκούμας]

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚούμας Αγγελος Συμ. [Γκούμας]
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣυμεών Γκούμας [Κούμας]
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕλένη
Ηλικία Θανόντος07 μην
ΑσθένειαΑρτιγέννητον
Ημ/νία Θανάτου1878 03 01 2μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 03 02
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως98
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΔελιγιαννόπουλος Μαυρουδής
Ηλικία Δηλούντος42
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚλητήρ
ΣυγγένειαΦίλος