Ο/Η Θανών/ούσα: Μερμιγκούση Κυριακή

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜερμιγκούση Κυριακή
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος80
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1876 07 16 10μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 07 16
Πατρίδα ΘανόντοςΧίος
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [Θ]
Αριθμός Πράξεως361
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΓλυνός Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος30
Πατρίδα ΔηλούντοςΑνδρος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΧρωματοποιός
ΣυγγένειαΦίλος