Ο/Η Θανών/ούσα: Ζωγράφος Μιχαήλ

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΖωγράφος Μιχαήλ
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος80
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1876 05 11 10μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 05 12
Πατρίδα ΘανόντοςΣμύρνη
Επάγγελμα ΘανόντοςΜεσίτης
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕγγαμος
Αριθμός Πράξεως244
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΨωμάς Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΧρυσοχόος
ΣυγγένειαΦίλος