Ο/Η Θανών/ούσα: Αναιρούση Καλλιόπη

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑναιρούση Καλλιόπη
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣτέφανος Δαμιανός
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕιρήνη
Ηλικία Θανόντος35
ΑσθένειαΝόσημα χρ.
Ημ/νία Θανάτου1878 02 10 10πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 02 11
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [θ]
Αριθμός Πράξεως64
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑναιρούσης Μιχαήλ
Ηλικία Δηλούντος43
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΣουβατζής
ΣυγγένειαΣύζυγος