Ο/Η Θανών/ούσα: Κοτάκης Πέτρος Ηλ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚοτάκης Πέτρος Ηλ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΗλίας
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕυμορφούλα Ανδρέου
Ηλικία Θανόντος03
ΑσθένειαΠυρετός τυφοειδής
Ημ/νία Θανάτου1876 07 12 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 07 13
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως351
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚαζάζης Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος35
Πατρίδα ΔηλούντοςΣάμος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕμποροϋπάλληλος
ΣυγγένειαΘείος;