Ο/Η Θανών/ούσα: Χάλαρη Μαρία

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧάλαρη Μαρία
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος90
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1878 02 02 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 02 03
Πατρίδα ΘανόντοςΘήρα
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος[θ] ;
Αριθμός Πράξεως57
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΝομικός Ιω. [Ιωάννης]
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΘήρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒαστάζος
ΣυγγένειαΑνιψιός