Ο/Η Θανών/ούσα: Σαράντου Ιωάννης

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣαράντου Ιωάννης
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑργύριος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΦιλία Μιχαηλίδου
Ηλικία Θανόντος02
ΑσθένειαΛαιμός
Ημ/νία Θανάτου1878 02 01 3μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 02 02
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως55
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣαράντου Αργύριος
Ηλικία Δηλούντος37
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒυρσοδέψης
ΣυγγένειαΠατήρ