Ο/Η Θανών/ούσα: Χ" Ορφανου Σοφούλα [Σοφία Χ" Αρφανού]

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧ" Ορφανου Σοφούλα [Σοφία Χ" Αρφανού]
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος70
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1878 01 31 3μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 02 01
Πατρίδα ΘανόντοςΤσεσμές
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [θ] Χ" Αρφανός Κ.;
Αριθμός Πράξεως52
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΤζιλαλής Θεόδωρος
Ηλικία Δηλούντος42
Πατρίδα ΔηλούντοςΧίος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚλητήρ Αστ.
ΣυγγένειαΓαμβρός