Ο/Η Θανών/ούσα: Βενέζης Κωνσταντίνος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΒενέζης Κωνσταντίνος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος85
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1876 07 12 7μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 07 13
Πατρίδα ΘανόντοςΠάτραι
Επάγγελμα ΘανόντοςΕμπορος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ
Αριθμός Πράξεως350
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΤριανταφύλλου Ανδρέας
Ηλικία Δηλούντος35
Πατρίδα ΔηλούντοςΠάτραι
Επάγγελμα ΔηλούντοςΤελωνοφύλαξ
ΣυγγένειαΦίλος