Ο/Η Θανών/ούσα: Αλεξάνδρου Αθηνά Αλ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑλεξάνδρου Αθηνά Αλ.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος50
ΑσθένειαΑποπληξία
Ημ/νία Θανάτου1878 01 30 10μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 01 31
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [θ] Αλ. Αλεξάνδρου
Αριθμός Πράξεως51
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠιτόπουλος Παναγιώτης
Ηλικία Δηλούντος32
Πατρίδα ΔηλούντοςΜεσσηνία
Επάγγελμα ΔηλούντοςΠυροσβέστης
ΣυγγένειαΦίλος