Ο/Η Θανών/ούσα: Λάμπρου [Λάμπρος] Εμμανουήλ Στεφ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΛάμπρου [Λάμπρος] Εμμανουήλ Στεφ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣτέφανος Δ. Λάμπρος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕλένη
Ηλικία Θανόντος04
ΑσθένειαΝόσημα χρ.
Ημ/νία Θανάτου1878 01 30 9μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 01 31
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως49
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΛάμπρος Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος75
Πατρίδα ΔηλούντοςΧίος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒαστάζος
ΣυγγένειαΠαππούς