Ο/Η Θανών/ούσα: Κοσμάς Χ." Δημήτριος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚοσμάς Χ." Δημήτριος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΔημήτριος
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος75
ΑσθένειαΟξεία [νόσος]
Ημ/νία Θανάτου1876 07 11 6πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 07 11
Πατρίδα ΘανόντοςΥδρα
Επάγγελμα ΘανόντοςΣιδηρουργός
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ Κυριακή
Αριθμός Πράξεως349
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚοσμάς Κωνσταντής Χ. Δημ.
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΣιδηρουργός
ΣυγγένειαΥιός