Ο/Η Θανών/ούσα: Ανδρουλή Ελένη Β.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑνδρουλή Ελένη Β.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΒασίλειος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕιρήνη
Ηλικία Θανόντος04 μην
ΑσθένειαΔιφθερίτις
Ημ/νία Θανάτου1878 01 24 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 01 25
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως38
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜυτιληναίος Φραντζέσκος
Ηλικία Δηλούντος29
Πατρίδα ΔηλούντοςΘήρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΣανδαλοποιός
ΣυγγένειαΦίλος