Ο/Η Θανών/ούσα: Γαβαλά Μαρία

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΓαβαλά Μαρία
Πατρώνυμο ΘανόντοςΕυθύμιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΦλουρή
Ηλικία Θανόντος20
ΑσθένειαΝόσημα χρ.
Ημ/νία Θανάτου1878 01 22 5μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 01 23
Πατρίδα ΘανόντοςΘήρα
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος[θ] [Α;]
Αριθμός Πράξεως34
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΔανέζης Ιωάννης Εμμ.
Ηλικία Δηλούντος24
Πατρίδα ΔηλούντοςΘήρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΛεμβούχος
ΣυγγένειαΦίλος