Ο/Η Θανών/ούσα: Γουβέρης Αναστάσιος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΓουβέρης Αναστάσιος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος70
ΑσθένειαΕντερίτις
Ημ/νία Θανάτου1876 07 09 9πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 07 09
Πατρίδα ΘανόντοςΗπειρος
Επάγγελμα ΘανόντοςΑρτοποιός
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως348
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜανεζίκης Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΗπειρος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΞενοδόχος
ΣυγγένειαΦίλος