Ο/Η Θανών/ούσα: Νομικός Εμμ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΝομικός Εμμ.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος25
ΑσθένειαΑιφνίδιος θάνατος
Ημ/νία Θανάτου1878 01 19 6μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 01 20
Πατρίδα ΘανόντοςΘήρα
Επάγγελμα ΘανόντοςΟινοπώλης
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος;
Αριθμός Πράξεως30
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚοκορέλιας Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος32
Πατρίδα ΔηλούντοςΓύθιον
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚλητήρ Αστυν.
ΣυγγένειαΦίλος