Ο/Η Θανών/ούσα: Αθηνέλη Ιουλία Ιω.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑθηνέλη Ιουλία Ιω.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑνθούλα Γραμμάτικου
Ηλικία Θανόντος04 μην
ΑσθένειαΔράκος
Ημ/νία Θανάτου1878 01 19 6μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 01 20
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως29
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑθηνέλης Ιωάννης Κ.
Ηλικία Δηλούντος37
Πατρίδα ΔηλούντοςΥδρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚαφεπώλης
ΣυγγένειαΠατήρ