Ο/Η Θανών/ούσα: Ψωμά Καλλιόπη

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΨωμά Καλλιόπη
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣτυλιανός
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕλένη Φράγκου
Ηλικία Θανόντος08
ΑσθένειαΝόσος χρ.
Ημ/νία Θανάτου1878 01 17 5μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 01 18
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως27
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΨωμάς Στυλιανός Ν.
Ηλικία Δηλούντος42
Πατρίδα ΔηλούντοςΧίος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΝαυπηγός
ΣυγγένειαΠατήρ