Ο/Η Θανών/ούσα: Χεσέρτη Αγγελίκη

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧεσέρτη Αγγελίκη
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος100
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1876 07 08 10πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 07 08
Πατρίδα ΘανόντοςΣκύρος
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [Θ]
Αριθμός Πράξεως347
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΦιλιτζάνης [Φλιτζάνης] Αντώνιος
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΧίος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΟινοπώλης
ΣυγγένειαΦίλος