Ο/Η Θανών/ούσα: Φωτιάδης Νικόλαος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΦωτιάδης Νικόλαος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑναστάσιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕιρήνη Ψαραδέλη
Ηλικία Θανόντος01
ΑσθένειαΛαιμός
Ημ/νία Θανάτου1878 01 14 12μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 01 15
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως19
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΨαραδέλης Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος28
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΟπωροπώλης
ΣυγγένειαΘείος