Ο/Η Θανών/ούσα: Αργυρού Μαρία Μ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑργυρού Μαρία Μ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΕμμανουήλ Δενδρινός
Μητρώνυμο ΘανόντοςΚαλή
Ηλικία Θανόντος22
ΑσθένειαΑιμορραγία
Ημ/νία Θανάτου1878 01 11 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 01 12
Πατρίδα ΘανόντοςΘήρα
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [θ] Μάρκος Αργυρού
Αριθμός Πράξεως17
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠελέκης Εμμανουήλ
Ηλικία Δηλούντος43
Πατρίδα ΔηλούντοςΘήρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕργάτης
ΣυγγένειαΦίλος