Ο/Η Θανών/ούσα: Αγιωτάκης Νικόλαος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑγιωτάκης Νικόλαος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος70
ΑσθένειαΝόσημα χρ.
Ημ/νία Θανάτου1878 01 10 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 01 11
Πατρίδα ΘανόντοςΚρήτη
Επάγγελμα ΘανόντοςΑχθοφόρος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως16
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΕυαγγελίδης Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος55
Πατρίδα ΔηλούντοςΜακεδονία
Επάγγελμα ΔηλούντοςΤυποβαφεύς
ΣυγγένειαΣυγγενής