Ο/Η Θανών/ούσα: Ξοχάκης Πέτρος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΞοχάκης Πέτρος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣταμάτιος Ξοχάκης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕιρήνη Μαυρή
Ηλικία Θανόντος04 μην
ΑσθένειαΔράκος
Ημ/νία Θανάτου1878 01 09 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 01 10
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως13
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαυρής Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος45
Πατρίδα ΔηλούντοςΧίος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΛαχανοπώλης
ΣυγγένειαΠάππος