Ο/Η Θανών/ούσα: Κυριακάκης Ζαχαρίας

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚυριακάκης Ζαχαρίας
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος80
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1876 07 08 6πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 07 08
Πατρίδα ΘανόντοςΚρήτη
Επάγγελμα ΘανόντοςΕπαίτης
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως346
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαλαχατόπουλος Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος30
Πατρίδα ΔηλούντοςΚόρινθος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
ΣυγγένειαΦίλος