Ο/Η Θανών/ούσα: Χ." Γεωργίου Εμμανουήλ

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧ." Γεωργίου Εμμανουήλ
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑντώνιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΦλουρού Μαρκή
Ηλικία Θανόντος05
ΑσθένειαΛαιμός
Ημ/νία Θανάτου1878 01 06 5μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 01 07
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως10
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧ." Γεωργίου Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος22
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜαραγκός
ΣυγγένειαΑδελφός